Kontonr. Kontotekst Finanslov 1981
kr.
Tillægsbevillings lov 1981 kr.
11.01. Hjemmestyrets sekretariat

9 .953.000

2.123.000

11.05. Erhvervsuddannelses-
inspektoratet

21.874.000

- 21.874.000
2.668.000

11.19. Danmarkskontoret

6 .682.000

828.000

19 .01. Kursuscentret

1.422.000

- 1.422.000
1.690.000

19.02. Elevindkvartering

1.289.000

- 1.289.000
3.012 .000

19 .03. Jern- og Metalskolen

5.705.000

- 5.705.000
11.078.000

19.04. Bygge- og Anlægsskolen

6.486.000

- 6.486.000
11.330.000

19 .05. Fiskerifagskolen

2.274.000

- 2.274.000
4.306.000

19 .06. Skipperskolen

2.196 .000

- 2.196.000
3.443.000

19 .07. Grønlands Handelsskole

2.786.000

- 2.786.000
4.278.000

19.08. Socialpædagogisk
Seminarium

4 .822.000

- 4.822.000
5.169 .000

28.01. Stipendier m.v.

35.928.000

- 35.928.000

28.01. Stipendier m.v., Grønland

_

16 .900 .000

28.02. Stipendier m.v., Danmark

_

20.950.000

28.11. Kursusgodtgørelse,
konsulentformidlingen

130.000

130.000
130.000

28.30. Uddannelseslån

2.885.000

- 2.885.000

28.45. Indtægter uddannelseslån

- 1.055.000

- 1.055.000

60.05. Fiskeriforsøgsprojekt
i Angmagssalik

-

478.000

66.01. Tilskud til kommunerne
socialvæsen


91.570 .000

96.000

74.01.)
74.02.)
Vuggestuer, børnehaver
og fritidshjem


4.602.000

2 .639 .000

82.01. Indførselsafgifter

137.996 .000

12.000.000

 

Tekstanmærkning

Personfradrag, jfr. landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979, § 32, stk. l, fastsættes for 1982 til 20.000 kr.

Standardfradrag, jfr. samme lovs § 16, stk. 2, fastsættes for 1982 til 4.000 kr.

Skattefrit beløb for B-indkomst, jfr. samme lovs § 15, stk. 2, fastsættes for 1982 til 4.000 kr.

Fast fradrag for begrænset skattepligtige lønmodtagere, jfr. samme lovs § 2, stk. 2, fastsættes for 1982 til 1.000 kr.