Bilag 2.

Nynormerede tjenestemandsstillinger under Grønlands hjemmestyre i 1981

Lønramme Særlige
tillæg
Normeret
antal
1981
Nynormering
1981
jfr. § 2
 

A. Hjemmestyrets sekretariat

 

Landskasserevisor 32 - 0 l