Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 150
20. februar 2024
Gældende

Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af § 3 i lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, hvidvaskloven og forskellige andre love
(Implementering af initiativer i aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023, herunder etablering af National Enhed for Særlig
Kriminalitet)