Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 414
25. april 2023
Gældende

Lov om ændring af kriminallov for Grønland, retsplejelov for Grønland og forskellige andre love
(Samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse, digital kommunikation i kriminalretsplejen, tilståelsessager, udeblivelsesdomme, pligtig afgangsalder for dommere og kredsdommere m.v. og ændringer som følge af modernisering af arve- og skiftelovgivningen i Grønland)