Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 761
12. juni 2023
Gældende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse for Grønland om registrering af pant

§ 1

 

I bekendtgørelse nr. 435 af 28. november 1967 for Grønland om registrering af pant foretages følgende ændring: 

 

1. Efter § 2 indsættes i kapitel 2:

»§ 2 a. Pantebreve, der giver sikkerhed i fritidsfartøjer med en bruttotonnage på mindst 5 og mindre end 20, skal ud over oplysningerne i § 2 indeholde erklæring om, at fartøjet ikke er registreret i skibsregisteret eller i fartøjsfortegnelsen som et handels- eller fiskeskib, at fartøjet ikke benyttes erhvervsmæssigt, og at fartøjet har en bruttotonnage på mindst 5 og mindre end 20.« 

 

§ 2 

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. juni 2023.

 

Justitsministeriet, den 12. juni 2023

 

Peter Hummelgaard

 

/ André Dybdal Pape