Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 1477
5. december 2023
Gældende

Bekendtgørelse for Grønland om anvendelse af lov om sikkerhed til søs på udenlandske skibe

I medfør af § 1, stk. 3, i anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, jf. anordningsbekendtgørelse nr. 1674 af 16. december 2015, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 1, stk. 1, nr. 2, i bekendtgørelse nr. 279 af 23. marts 2020 for Grønland om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang m.v.: 

 

§ 1. Lov om sikkerhed til søs, som sat i kraft ved kongelig anordning og de i medfør af denne for Grønland gældende forskrifter finder anvendelse på udenlandske skibe i grønlandsk havn eller på grønlandsk søterritorium, i det omfang det er foreneligt med international ret. Loven, som sat i kraft ved kongelig anordning, og de i medfør af denne for Grønland gældende forskrifter finder endvidere anvendelse på udenlandske skibe i de eksklusive økonomiske zoner, i det omfang det er foreneligt med international ret. 

Stk. 2. Søfartsstyrelsen kan fravige bestemmelsen i stk. 1, for udenlandske skibe, der opfylder internationale forskrifter vedrørende skibes bygning, udstyr og drift m.v. 

 

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.

 

Søfartsstyrelsen, den 5. december 2023

 

Martin Hvid John

 

/ Kristina Ravn