Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 1329
23. november 2023
Gældende

Bekendtgørelse om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselslov for Grønland

I medfør af § 49, stk. 3, i færdselslov for Grønland, jf. lovbekendtgørelse nr. 995 af 26. oktober 2009, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 4 i bekendtgørelse nr. 664 af 30. maj 2023 om Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang: 

 

§ 1. Med virkning for skader, der indtræder i perioden 1. januar 2024 – 31. december 2024, udgør de i lovens § 49, stk. 2, nævnte beløb henholdsvis 141 mio. kr. og 28 mio. kr. 

 

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2024.

 

Færdselsstyrelsen, den 23. november 2023

 

Stefan Søsted

 

/ Heidi Osmann Pedersen