Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 1028
3. juli 2023
Gældende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ændring af tonnagegrænser for fiskeskibe og fritidsfartøjer i besætningsloven

§ 1

 

I bekendtgørelse nr. 465 af 14. juni 2002 om ændring af tonnagegrænser for fiskeskibe og fritidsfartøjer i besætningsloven foretages følgende ændringer:

 

1. § 2, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Bekendtgørelsen gælder ikke for Grønland, jf. dog stk. 4.«

 

2. I § 2 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. § 1, stk. 1, kan ved kongelig anordning sættes i kraft for Grønland med de ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger.« 

 

§ 2 

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. juli 2023.

 

Søfartsstyrelsen, den 3. juli 2023

 

Kristina Ravn

 

/ Maibritt Birch Winther