Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 920
26. juni 2023
Gældende

Anordning om ikrafttræden for Grønland af § 1 i lov om ændring af hvidvaskloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love
(Styrkelse af indsatsen mod finansiel kriminalitet og gennemførelse af 4. og 5. hvidvaskdirektiv)