Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 759
12. juni 2023
Gældende

Anordning om ikrafttræden for Grønland af forskellige love om ændring af udlændingeloven og af forskellige love om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen
(Gennemførelse af Schengenregler med henblik på effektive kontrol- og overvågningsforanstaltninger ved de ydre grænser samt kompenserende foranstaltninger, herunder benyttelse af SIS, samt skærpelse af regler om terrorismebekæmpelse, udelukkelse, inddragelse og udvisning, udveksling af oplysninger mellem udlændingemyndighederne
og efterretningstjenesterne og anklagemyndigheden m.v., skærpelse af regler om udlændinges ulovlige indrejse, ophold og arbejde m.v.)