Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 721
24. maj 2022
Gældende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om online væddemål

§ 1

 

I bekendtgørelse nr. 1276 af 29. november 2019 om online væddemål, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1009 af 25. maj 2021, foretages følgende ændringer: 

 

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 11, stk. 5, § 36, stk. 2, § 41, stk. 1, og § 60 i lov om spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 1303 af 4. september 2020, § 67 og § 78, stk. 6, i hvidvaskloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 11. marts 2022, og § 17, stk. 2, § 19, stk. 1, og § 46, stk. 1, i lov for Grønland om visse spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 7. april 2016, fastsættes:« 

 

2. I § 2, stk. 4, 1. pkt., udgår », adresse«. 

 

3. § 7 affattes således:

 

»§ 7. Tilladelsesindehaver skal sikre, at et elektronisk id anvendes i følgende situationer: 

1) Oprettelse af en spilkonto. 

2) Første login på en spilkonto fra en ny enhed, jf. dog stk. 5. 

3) Ændring af oplysninger som nævnt i § 2, stk. 4, jf. dog stk. 5. 

Stk. 2. Det elektroniske id skal være et elektronisk id fra en dansk national identifikationsordning eller et elektronisk id godkendt af Spillemyndigheden. Sikringsniveauet for brugen af et elektronisk id, bortset fra NemID, skal være betydelig eller højere. 

Stk. 3. Tilladelsesindehaver skal sikre, at der ved ind- og udbetalinger fra en spilkonto samt ved ændring af betalingsinstrument anvendes et elektronisk id, jf. stk. 2, eller stærk kundeautentifikation i henhold til lov om betalinger. 

Stk. 4. Tilladelsesindehaver skal kontrollere, at det anvendte elektroniske id tilhører den spiller, som er registreret i henhold til § 2. 

Stk. 5. På en enhed, hvorpå det ikke tidligere har været et krav at benytte et elektronisk id, kan anvendelsen af et elektronisk id i de i stk. 1, nr. 2 og 3, nævnte situationer, undlades til og med den 31. december 2022. 

Stk. 6. Stk. 1 og 4 finder ikke anvendelse, hvis spilleren i henhold til § 2 er blevet registreret som kunde uden cprnummer. 

Stk. 7. Tilladelsesindehaver skal sikre, at der sker betryggende identifikation af spilleren, når der ikke anvendes et elektronisk id, jf. stk. 5 og 6.« 

 

4. I § 35, stk. 1, ændres »§ 7, stk. 1 og 2, stk. 3, 2. pkt., og stk. 5« til: »§ 7, stk. 1-4 og 7«. 

 

§ 2

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2022.

 

Skatteministeriet, den 24. maj 2022

 

Jeppe Bruus

 

/ Jeanette Rose Hansen