Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 19
10. januar 2022
Gældende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om onlinekasino

§ 1

 

I bekendtgørelse nr. 1274 af 29. november 2019 om onlinekasino, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1010 af 25. maj 2021, foretages følgende ændringer: 

 

1. Indledningen affattes således: 

»I medfør af § 36, stk. 2, § 41, stk. 1, og § 60 i lov om spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 1303 af 4. september 2020, § 67 og § 78, stk. 6, i hvidvaskloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1062 af 19. maj 2021, og § 17, stk. 2, § 19, stk. 1, og § 46, stk. 1, i lov for Grønland om visse spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 7. april 2016, fastsættes:« 

 

2. § 20 affattes således:

 

»§ 20. Ved udbud af onlinebingo via tv må: 

1) værdien af hver enkelt gevinst ikke overstige 25.000 kr., 

2) den samlede salgssum ikke overstige 200.000 kr. pr. dag, 

3) spillerens indsats ikke overstige 350 kr. pr. dag og 

4) tilbagebetalingsprocenten ikke overstige 45.«

 

§ 2

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 15. januar 2022.

 

Skatteministeriet, den 10. januar 2022

 

Morten Bødskov

 

/ Jeanette Rose Hansen