Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 1218
29. august 2022
Gældende

Anordning om ikrafttræden for Grønland af §§ 3 og 4 i lov om ændring af retsplejeloven, lov om Bruxelles I-forordningen m.v. og forskellige andre love (Ændring af reglerne for lægdommere, gennemførelse af værnetingsaftalekonventionen m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

 

I medfør af § 13 i lov nr. 670 af 8. juni 2017 om ændring af retsplejeloven, lov om Bruxelles I-forordningen m.v. og forskellige andre love (Ændring af reglerne for lægdommere, gennemførelse af værnetingsaftalekonventionen m.v.) bestemmes:

 

§ 1

 

I designloven, som sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 656 af 11. juni 2010, som ændret ved § 3 i anordning nr. 48 af 18. januar 2013, foretages følgende ændring: 

 

1. § 42 ophæves. 

 

§ 2

 

I varemærkeloven, som sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 856 af 16. december 1991, som ændret ved anordning nr. 655 af 11. juni 2010 og § 2 i anordning nr. 48 af 18. januar 2013, foretages følgende ændring: 

 

1. § 43 a ophæves.

 

§ 3

 

Anordningen træder i kraft den 1. september 2022.

 

Givet på Kongeskibet Dannebrog, den 29. august 2022

 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

 

MARGRETHE R.

 

/ Simon Kollerup