Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 1215
29. august 2022
Gældende

Anordning om ikrafttræden for Grønland af §§ 1-4 i lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love og om ophævelse af fællesmærkeloven (Behandling af ansøgninger, registreringshindringer, gengivelse af varemærker, varer i transit, overførsel af gebyrindtægter m.v.)