Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 2582
28. december 2021
Gældende

Lov for Grønland om identifikation af aktionærer, videregivelse af oplysninger og lettelse af udøvelsen af aktionærrettigheder

§ 1. Erhvervsministeren kan fastsætte regler for Grønland, der er nødvendige for at gennemføre Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2018/1212 af 3. september 2018 om fastsættelse af minimumskrav vedrørende gennemførelsen af bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/36/EF for så vidt angår identifikation af aktionærer, videregivelse af oplysninger og lettelse af udøvelsen af aktionærrettigheder og senere ændringer af forordningen. Ministeren kan fastsætte ændringer, som de grønlandske forhold tilsiger. 

 

§ 2. Loven træder i kraft den 1. januar 2022. 

 

Givet på Marselisborg Slot, den 28. december 2021 

 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl 

 

MARGRETHE R. 

 

/ Simon Kollerup