Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 2705
28. december 2021
Gældende

Bekendtgørelse for Grønland om lån m.v. til udenlandske moderselskaber

I medfør af § 211, stk. 2, i lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning nr. 486 af 14. maj 2018, som ændret ved kongelig anordning nr. 2624 af 28. december 2021, fastsættes:

 

Moderselskaber, der kan modtage lån m.v.

 

§ 1. Et kapitalselskab kan direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for et moderselskab, der er et aktieselskab, partnerselskab, anpartsselskab eller et selskab med en tilsvarende retsform, hvis moderselskabet 

1) har hjemsted i et EU-land, et EØS-land eller Schweiz, eller 

2) har hjemsted i Australien, Canada, Chile, Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, Israel, Japan, Sydkorea, New Zealand, Singapore, Taiwan eller USA. 

 

Ikrafttræden

 

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. januar 2022. 

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 621 af 29. maj 2018 for Grønland om lån m.v. til udenlandske moderselskaber ophæves. 

Stk. 3. Økonomisk bistand, ydet i overensstemmelse med de hidtil gældende regler, kan opretholdes på uændrede vilkår. 

 

Erhvervsstyrelsen, den 28. december 2021 

 

Henning Steensig 

 

/ Søren Corfixsen Whitt