Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 2644
28. december 2021
Gældende

Bekendtgørelse om transaktioner omfattet af § 26, stk. 4, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (fast track-ordning for hvidvaskunderretning)

I medfør af § 26, stk. 5, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 1062 af 19. maj 2021, som ændret ved lov nr. 2601 af 28. december 2021, fastsættes: 

 

Transaktioner af større og særligt mistænkelig karakter

 

§ 1. Transaktioner, midler eller aktiviteter omfattet af underretningspligten i § 26, stk. 1, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme anses for særligt mistænkelige, jf. § 26, stk. 4, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, hvis disse vedrører indestående pengebeløb på 1 million kr. eller derover. 

 

Ikrafttræden

 

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

 

Justitsministeriet, den 28. december 2021

 

Nick Hækkerup

 

/ Niklas V. Johansen