Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 2173
25. november 2021
Gældende

Bekendtgørelse om regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb i henhold til lov om erstatningsansvar

I medfør af § 15, stk. 2, i lov om erstatningsansvar, jf. lovbekendtgørelse nr. 1070 af 24. august 2018, fastsættes:

§ 1. Efter § 15, stk. 1, i lov om erstatningsansvar reguleres de i lovens § 3, § 4, stk. 1, § 6, stk. 2, § 8, § 13, stk. 1, 2. pkt., og § 14 a nævnte beløb med 2,0 pct. tillagt tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent. De herefter fremkomne beløb afrundes til nærmeste med 500 delelige kronebeløb, for det i § 3, 1. pkt., nævnte beløb dog til nærmeste med 5 delelige kronebeløb. Reguleringen sker på grundlag af de på reguleringstidspunktet gældende beløb før afrunding.

Stk. 2. Tilpasningsprocenten for finansåret 2022 udgør -0,8, jf. § 2 i bekendtgørelse nr. 1713 af 20. august 2021 om satsreguleringsprocenten, tilpasningsprocenten og satstilpasningsprocenten for finansåret 2022.

 

§ 2. For erstatninger og godtgørelser, der efter erstatningsansvarslovens § 16, stk. 1, kan kræves betalt helt eller delvis i perioden 1. januar 2022 – 31. december 2022, gælder følgende:

1) Det i lovens § 3, 1. pkt., nævnte beløb udgør 215 kr.

2) Det i lovens § 3, 3. pkt., nævnte beløb udgør 83.000 kr.

3) Det i lovens § 4, stk. 1, 2. pkt., nævnte beløb udgør 950.500 kr.

4) Det i lovens § 4, stk. 1, 4. pkt., nævnte beløb udgør 1.139.500 kr.

5) Det i lovens § 6, stk. 2, nævnte beløb udgør 9.978.000 kr.

6) Det i lovens § 8 nævnte beløb udgør 457.500 kr.

7) Det i lovens § 13, stk. 1, 2. pkt., nævnte beløb udgør 1.067.500 kr.

8) Det i lovens § 14 a nævnte beløb udgør 179.000 kr.

 

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022.

 

Justitsministeriet, den 25. november 2021

 

Nick Hækkerup

 

/ Lennart Houmann