Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 1009
25. maj 2021
Gældende

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om online væddemål

§ 1

 

I bekendtgørelse nr. 1276 af 29. november 2019 om online væddemål foretages følgende ændringer: 

 

1. Indledningen affattes således: 

»I medfør af § 11, stk. 5, § 36, stk. 2, § 41, stk. 1, og § 60 i lov om spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 1303 af 4. september 2020, § 67 og § 78, stk. 6, i hvidvaskloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1782 af 27. november 2020, og § 17, stk. 2, § 19, stk. 1, og § 46, stk. 1, i lov for Grønland om visse spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 7. april 2016, fastsættes:« 

 

2. § 29 affattes således: 

 

»§ 29. Tilladelsesindehaver skal give Spillemyndigheden adgang til at foretage en betryggende kontrol af spilsystemet, hvorved forstås IT-udstyr, der anvendes til udbud af væddemål, jf. bilag 1, ved hjælp af fjernadgang eller lignende.

Stk. 2. Spillemyndigheden kan godkende, at kravet om fjernadgang kan fraviges, såfremt tilladelsesindehaver har tilladelse til udbud af spil i et andet land, hvor en offentlig myndighed fører tilsyn med tilladelsesindehavers spiludbud, og denne tilsynsmyndighed har indgået en aftale med Spillemyndigheden om tilsynet med tilladelsesindehavers udbud af spil her i landet.« 

 

§ 2

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 30. maj 2021.

 

Skatteministeriet, den 25. maj 2021

 

Morten Bødskov

 

/ Jeanette Rose Hansen