Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 188
9. februar 2021
Gældende

Anordning om ikrafttræden for Grønland af en række ændringer af adoptionsloven og forældreansvarsloven
(Barnets bedste, adgang for samlevende til at adoptere sammen, Ankestyrelsen som klagemyndighed m.v. på adoptionsområdet og forældremyndighed ved død m.v.)