Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 1659
20. november 2020
Gældende

Bekendtgørelse for Grønland om tilslutning til Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste

I medfør af § 3, stk. 5, i lov om Center for Cybersikkerhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 836 af 7. august 2019, og som sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 1658 af 20. november 2020, fastsættes: 

 

§ 1. Tilslutning til Center for Cybersikkerheds netsikkerhedstjeneste sker for Grønlands Selvstyres øverste organer og deres myndigheder, jf. § 3, stk. 2, i lov om Center for Cybersikkerhed, og for kommuner samt virksomheder, der har samfundsvigtig karakter, jf. § 3, stk. 3, i lov om Center for Cybersikkerhed, ved indgåelse af aftale med Center for Cybersikkerhed. 

Stk. 2. Tilslutningsaftalen med Center for Cybersikkerhed kan omfatte: 

1) opsætning og drift af en eller flere alarmenheder, 

2) installation og drift af sikkerhedssoftware på lokale enheder, og 

3) løbende overførsel af logoplysninger og oplysninger om konstaterede og mulige sikkerhedshændelser fra eget sikkerhedssystem, herunder ved opsætning og drift af udstyr fra Center for Cybersikkerhed til håndtering af den løbende dataoverførsel. 

Stk. 3. Det skal af tilslutningsaftalen fremgå, om data hidrørende fra den tilsluttede myndighed eller virksomhed er omfattet af slettereglerne i enten § 17, stk. 2, nr. 2 eller 3, i lov om Center for Cybersikkerhed. 

 

Ansvarsforhold 

 

§ 2. Den eller de alarmenheder, som opsættes i medfør af tilslutningsaftalen, jf. § 1, stk. 2, nr. 1, er Center for Cybersikkerheds ejendom, og centeret er at betragte som dataansvarlig for data, der indsamles og i øvrigt behandles i forbindelse med driften af alarmenheden. 

Stk. 2. Ved installation og drift af sikkerhedssoftware på lokale enheder, jf. § 1, stk. 2, nr. 2, er Center for Cybersikkerhed at betragte som dataansvarlig for den behandling, der foretages ved hjælp af sikkerhedssoftwaren. 

Stk. 3. Ved løbende overførsel af oplysninger fra eget sikkerhedssystem til Center for Cybersikkerhed, jf. § 1, stk. 2, nr. 3, er Center for Cybersikkerhed at betragte som dataansvarlig for data, når data er videregivet til centeret, herunder til eventuelt installeret udstyr tilhørende centeret. 

 

Ikrafttrædelse

 

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 22. november 2020. 

 

Forsvarsministeriet, den 20. november 2020 

 

Trine Bramsen

 

/ Jon Bach Holm