Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Sammenskrivning
Nr. 827
15. august 2019
Gældende

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Grønland af søloven

Tilhørende bekendtgørelser:

1) B 28 15/1 1998 York – Antwerpen reglerne af 1990, B 947 18/6 2018.

2) B 206 1/3 1998 Ophævelse af sølovens kapitel 10 a og 10 b, N. 98 p. 37.

3) B 217 8/4 1998 Forsikring eller anden garanti til dækning af det privatretlige ansvar for olieskader fra skibe, N. 98 p. 38, B 1351 3/12 2010, B 1527 11/12 2015, B 948 18/6 2018.

4) A 13 11/1 2002 Visse forskrifter om forholdsregler for sejladsen m.v. føres ikke i Lovtidende.

5) B 722 13/8 2003 for Grønland om forhøjelse af ansvars- og erstatningsgrænserne for olieforurening fra skibe, N. 03 p. 105.

6) B 1042 28/10 2004 Ophævelse af visse bestemmelser i søloven (Ophævelse af reglerne om globabegrænsningskonventionen af 1976), N. 04 p. 240.

7) B 790 10/7 2006 Undersøgelse af ulykker til søs, N. 06 p. 226.

8) B 838 18/8 2008 Certifikater til bekræftelse af forsikring eller anden garanti til dækning af det civilretlige ansvar for forureningsskader forårsaget af bunkersolie fra skibe, B 1526 11/12 2015, B 949 18/6 2018.

9) B 1259 16/12 2011 Forsikringscertifikater som bevis for dækning af søretlige krav, B 946 18/6 2018.

10) B 1267 7/11 2013 Om særlig ansvarsgrænse for skibe under 300 tons for andre krav end krav, der følger af personskader eller dødsfald.

11) B 35 5/1 2014 Danske oliemodtageres oplysnings- og bidragspligt til den internationale fond for erstatning af skader ved olieforurening, 1992 (1992-fondskonventionen) og protokollen af 2003 til 1992-fondskonventionen (den supplerende fond), B 882 18/6 2018.

12) B 13 13/1 2015 Ændring af ansvarsgrænserne i sølovens § 175, stk. 2 og 3.

13) B 464 11/5 2018 For Grønland om en særlig ansvarsgrænse for skibe under 300 tons for andre krav end krav, der følger af personskader eller dødsfald.

14) B 28 10/1 2019 Skibsdagbøger.

15) B 1003 30/9 2019 Ophævelse af bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Patent- og Varemærkestyrelsen.

16) B 279 23/3 2020 For Grønland om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang mv.