Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 631
29. maj 2018
Gældende

Bekendtgørelse for Grønland om begrænset erhvervsdrift

I medfør af § 2, stk. 3, i lov om erhvervsdrivende fonde, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning nr. 485 af 14. maj 2018, fastsættes: 

 

§ 1. En erhvervsdrivende fonds erhvervsdrift anses for begrænset eller omfatter kun en uvæsentlig del af fondens formue, hvis fonden opfylder et af nedenstående kriterier: 

1) fondens erhvervsmæssige bruttoindtægter udgør mindre end 250.000 kr., 

2) fondens erhvervsmæssige bruttoindtægter udgør mindre end 10 % af fondens samlede årlige indtægter, eller 

3) fondens erhvervsmæssige aktiver udgør mindre end 10 % af fondens samlede aktiver. 

 

§ 2. Har en erhvervsdrivende fond i tre på hinanden følgende regnskabsår ikke opfyldt kriterierne i § 1, anses fonden ikke længere for at være en erhvervsdrivende fond omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, jf. lovens § 125. 

 

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2018. 

 

Erhvervsstyrelsen, den 29. maj 2018 

 

HENNING STEENSIG 

 

/ Henrik Davidsen