Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 1685
26. december 2017
Gældende

Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil
(Bevarelse af monopolet for udbuddet af onlinebingo og heste- og hundevæddemål m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

 

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

 

§ 1

 

I lov for Grønland om visse spil, jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 7. april 2016, som ændret ved lov nr. 1733 af 27. december 2016, foretages følgende ændringer: 

 

1. I § 6, stk. 1, indsættes som 3. pkt.: 

»Heste- og hundevæddemål kan kun udbydes som puljevæddemål.«

 

2. I § 7, stk. 2, indsættes efter »danske tilladelse«: », jf. dog stk. 3«. 

 

3. I § 7 indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Tilladelse til udbud af væddemål kan ikke omfatte heste- og hundevæddemål og væddemål på kapflyvning med brevduer. Tilladelse til udbud af onlinekasino kan ikke omfatte onlinebingo.« 

 

4. I § 8, stk. 3, og § 9, stk. 1 og stk. 4, 1. pkt., ændres »duer« til: »brevduer«. 

 

§ 2

 

Loven træder i kraft den 1. januar 2018.

 

Givet på Marselisborg Slot, den 26. december 2017

 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

 

MARGRETHE R.

 

/ Karsten Lauritzen