Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 626
8. juni 2016
Gældende

Lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v., lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Implementering af håndhævelsesdirektivet)