Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 787
19. juni 2016
Gældende

Bekendtgørelse for Grønland om centralmyndigheden for internationale konventioner om forældreansvar

I medfør af § 3, stk. 2, i lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser), som sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 677 af 6. juni 2016, og § 2 i lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen, som sat i kraft for Grønland ved anordning nr. 678 af 6. juni 2016, fastsættes: 

 

§ 1. Social- og Indenrigsministeriet er centralmyndighed for Grønland, jf. artikel 2 i Europarådskonventionen af 1980 om anerkendelse og fuldbyrdelse af afgørelser om forældremyndighed, artikel 6 i Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale barnebortførelser og artikel 29 i Haagerkonventionen af 19. oktober 1996 om kompetence, lovvalg, anerkendelse, fuldbyrdelse og samarbejde vedrørende forældreansvar og foranstaltninger til beskyttelse af børn. 

 

§ 2. Som centralmyndighed skal Social- og Indenrigsministeriet 

1) informere om konventionerne, 

2) modtage og videresende anmodninger m.v. efter konventionerne, 

3) samarbejde med centralmyndighederne i de øvrige stater, der har tiltrådt konventionerne, og 

4) udføre de opgaver, som ifølge konventionerne i øvrigt påhviler centralmyndigheden. 

 

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016. 

 

Social- og Indenrigsministeriet, den 19. juni 2016 

 

KAREN ELLEMANN 

 

/ Malene Vestergaard