Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 1796
18. december 2015
Gældende

Bekendtgørelse om fri anvendelse af data om Grønland

I medfør af § 5 a, stk. 1, i lov om Geodatastyrelsen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1210 af 9. oktober 2013, og § 5 a, stk. 1, i lov om Geodatastyrelsen, jf. lovbekendtgørelse nr. 131 af 28. januar 2010, som ændret ved lov nr. 1392 af 23. december 2012, som sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning nr. 1739 af 18. december 2015, fastsættes: 

 

§ 1. Følgende data om Grønland stilles frit til rådighed for offentlige myndigheder, virksomheder og personer: 

1) Topografiske kort: 

a) Grønland 1:100.000, vektor. 

b) Grønland 1:250.000, vektor. 

c) 1:2.500.000, vektor. 

2) Grundlæggende landkortdata: 

a) Flyfotos 1:150.000 1978-87. 

b) Øvrige flyfotos. 

c) Ortofotos dækkende den sydvestlige del af Grønland. 

3) Højdemodel dækkende dele af Grønland. 

4) Historiske topografiske, georefererede kort: 

a) Grønlands Topografiske Kortværk 1.250.000, rasterformat. 

b) Grønlands Topografiske Kortværk 1:500.000, rasterformat. 

c) Grønlands Topografiske Kortværk 1:2.500.000, rasterformat. 

5) Historiske topografiske, ikke georefererede kort: 

a) Grønland 1:50.000. 

b) Øvrige grønlandske detailkort i forskellige målestok. 

Stk. 2. Data gøres tilgængelige via Styrelsen for Dataforsyning og Effektiviserings digitale distributionssystem. 

Stk. 3. Hvis brugeren ønsker at få stillet data til rådighed via et andet medie, kan Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering opkræve gebyr i overensstemmelse med lov om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer. 

 

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016. 

 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, den 18. december 2015

 

LARS CHRISTIAN LILLEHOLT

 

/ Kristian Møller