Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Sammenskrivning
Nr. 1674
16. december 2015
Gældende

Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs

Tilhørende bekendtgørelser:

1) B 387 7/7 1969 Forskrifter for maskinanlæg m.v. i skibe, B 32 27/1 1971, B 136 11/3 1974.

2) B 67 28/2 1977 Opholdsrum i skibe, B 398 9/9 1980.

3) B 657 30/12 1985 Sikkerhedszoner og zoner til overholdelse af orden og forebyggelse af fare.

4) B 848 14/10 1992 Redningsveste i mindre fartøjer.

5) B 939 27/11 1992 Beskyttelse af søkabler og undersøiske rørledninger.

6) B 751 15/8 1996 Danske skibes deltagelse i obligatoriske meldesystemer for skibe.

7) B 307 1/5 1997 Sejladssikkerhedsmæssig godkendelse af hurtigfærger.

8) B 146 26/2 1998 Danske skibes sejlads i områder med obligatoriske rutesystemer.

9) B 9752 23/3 1999 Teknisk forskrift om vandstandsalarmer i fiskeskibe.

10) B 10813 29/10 1999 Teknisk forskrift om besætningens sprogfærdigheder i passagerskibe.

11) B 371 23/5 2000 Skibsmedicinkister m.v. (§ 24, nr. 1 ej ikraftsat), N. 00, p. 104.

12) B 685 12/7 2000 Offshoredykkeroperationer og offshoredykkermateriel, sat i kraft for Grønland med ændringer v. B 754 22/8 2003, N. 03 p. 183.

13) B 11643 12/10 2000 Hejsemidler og lossegrej m.v. i skibe

14) B 11784 20/11 2000 Teknisk forskrift om skibe til særlige formål (bevaringsværdige skibe, lystfiskerskibe m.v.), B 9484 12/6 2006.

15) B 11796 25/1 2001 Teknisk forskrift om rederiers kontaktpersoner for eftersøgnings- og redningsmyndigheder.

16) B 170 17/3 2003 Skibsrapporteringssystemer i farvandene ved Grønland (Meldetjeneste i Grønland), N. 03 p. 38.

17) B 9191 3/4 2003 Teknisk forskrift om F-gasanlæg og kogeapparater til sprit eller petroleum i skibe.

18) B 9269 19/5 2003 Teknisk forskrift om blindpassagerer i skibe.

19) B 9262 11/5 2004 Teknisk forskrift om redningsflåder og -dragter i fiskeskibe.

20) B 9568 9/8 2004 Teknisk forskrift om normtider for visse lovpligtige syn af fiskeskibe.

21) B 726 7/7 2005 For Grønland om Ankenævnet for Søfartsforhold (forretningsorden), N. 05 p. 290.

22) B 738 14/7 2005 Betaling for syn af skibe m.v. i Grønland, N. 05 p. 296.

23) B 1758 22/12 2006 Vagthold i skibe (Vagtholdsbekendtgørelsen), N. 06 p. 475.

24) B 1375 15/12 2008 Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.

25) B 169 4/3 2009 Teknisk forskrift om anvendelse af isprojektører ved sejlads i grønlandsk farvand.

26) B 1083 20/11 2009 Søvejsregler.

27) B 1246 11/12 2009 Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe, B 817 30/6 2011, B 924 3/7 2013, B 1283 11/11 2013, B 810 20/6 2017, B 862 22/6 2017, B 863 22/6 2017, B 892 25/6 2018, B 1370 29/11 2018. (B 697 4/9 2019 ophæver kap. VIII i B 1246 11/12 2009), B 121 29/1 2021, B 1028 24/6 2022.

28) B 1459 14/12 2010 Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v., B 580 30/5 2017.

29) B 1460 14/12 2010 Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, teknisk forskrift om mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.

30) B 329 11/4 2011 Teknisk forskrift om opfyldelse af kravene til flagstater.

31) B 585 8/6 2011 For Grønland om undersøgelse af ulykker til søs.

32) B 1084 23/11 2011 Teknisk forskrift om forholdsregler til forebyggelse af pirateri og væbnede overfald på danske skibe.

33) B 956 26/9 2012 Mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer.

34) B 916 3/7 2013 Passagerfartøjer udelukkende i fart i havneområder eller på indsøer m.v.

35) B 1069 29/8 2013 Spiritussejlads i grønlandske farvande med motordrevne fritidsfartøjer.

36) B 1141 24/9 2013 Godkendelse af offshore containere og transportable enheder til håndtering på åbent hav.

37) B 570 4/6 2014 Overførsel af flydende last mellem skibe på dansk og grønlandsk søterritorium (STSoperationer).

38) B 642 13/6 2014 Fastanbragte CO2-brandslukningsanlæg.

39) B 643 13/6 2014 Installation og afprøvning af brandslukningsanlæg med blandede atmosfæriske luftarter i motorrum i skibe, B 503 22/5 2017.

40) B 1008 18/9 2014 Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., B 502 22/05 2017, B 578 30/5 2017, B 1342 30/11 2017, ophævet 1/1 2022 v. B 2447 13/12 2021. Kapitel 12 finder fortsat anvendelse for mindre erhvervsfartøjer, jf. B 2447 13/12 2021 § 15, stk. 3.

41) B 1294 24/11 2015 Anerkendelse og autorisation af organisationer, som udfører inspektion og syn af skibe.

42) B 1689 15/12 2015 Fritidsfartøjer og personlige fartøjer, B 1290 20/11 2018, B 875 11/5 2021.

43) B 1697 11/12 2015 For Grønland om skibes sikre sejlads m.v.

44) B 1698 11/12 2015 For Grønland om lodsning m.v.

45) B 397 29/4 2016 Verificering af vægten på pakkede containere.

46) B 422 17/5 2016 Udstyr i skibe, B 1161 12/9 2016, B 1493 11/12 2018, B 251 21/2 2022.

47) B 1512 8/12 2016 Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v., B 581 30/5 2017, B 1188 7/11 2017, B 1206 5/10 2018.

48) B 1687 12/12 2016 Sikkerhed ved sejlads med fritidsfartøjer samt sikkerhedskrav til fritidsfartøjer over 24 meter i længde.

49) B 1357 30/11 2017 Autorisation til udførelse af opgaver på Søfartsstyrelsens vegne.

50) B 1694 14/12 2017 Mobile offshoreenheder.

51) B 1695 14/12 2017 Prammes bygning og udstyr m.v., B 98 8/2 2018.

52) B 845 25/6 2018 Sikkerhedsarbejde i fiskeskibe (Arbejdsmiljø i skibe).

53) B 846 25/6 2018 Sikkerhedsarbejde i handelsskibe (Arbejdsmiljø i skibe).

54) B 1075 28/8 2018 Overførsel af bunkersprodukter mellem skibe m.v. på dansk og grønlandsk søterritorium.

55) B 28 10/1 2019 Skibsdagbøger.

56) B 697 4/7 2019 Sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning i handels- og fiskeskibe (Arbejdsmiljø i skibe) (Ophæver kap. VIII i hhv. B 1246 11/12 2009 og B af 1/1 2002 om meddelelser fra Søfartsstyrelsen A. Arbejdsmiljø i skibe). 

57) B 706 4/7 2019 Personførende elevatorer i skibe.

58) B 1115 11/11 2019 Kost og drikkevand m.v. i fiskeskibe.

59) B 1116 11/11 2019 Opholdsrum m.v. i fiskeskibe. 

60) B 1519 13/12 2019 Kost og drikkevand m.v. i handelsskibe. 

61) B 279 23/3 2020 For Grønland om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang mv, B 1846 24/9 2021. 

62) B 313 27/3 2020 Henlæggelse af visse beføjelser til Nævnenes Hus.

63) B 854 11/6 2020 Lastelinier og fribordsforhold.

64) B 941 23/6 2020 Særlige stabilitetskrav til ro-ro passagerskibe.

65) B 1466 29/6 2021 Farvandsmærkning i dansk og grønlandsk afmærkningsområde m.v. (Afmærkningsbekendtgørelsen).

66) B 1467 29/6 2021 Beskyttelse af søfarende og fiskere mod farerne ved at være udsat for biologiske agenser under arbejdet (Arbejdsmiljø i skibe).

67) B 1817 15/9 2021 Skibes bygning og udstyr m.v., mindre passagerskibe m.v. i national fart.

68) B 1818 15/9 2021 Supplerende bestemmelser for last- og passagerskibe.

69) B 1846 24/9 2021 For Grønland om henlæggelse af visse beføjelser til Arktisk Kommando om indsamling af oplysninger om redningsmidler. 

70) B 2447 13/12 2021 Mindre erhvervsfartøjers og lastfartøjers bygning og udstyr m.v.

71) B 160 28/1 2022 Slæbe-, bugser- og ankerhåndteringsspil samt slæbekroge i skibe. 

72) B 172 28/1 2022 Opholdsrum og fritidsfaciliteter i handelsskibe.

73) B 243 17/2 2022 Mindre erhvervsfartøjers og lastfartøjers bygning og udstyr m.v. 

74) B 708 24/5 2022 Syn og certificering af skibe, der anvender ballastvand, og om ballastvandplaner og -journaler.