Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Sammenskrivning
Nr. 1110
10. oktober 2014
Gældende

Bekendtgørelse af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension

Tilhørende bekendtgørelser:

1) B 47 7/3 1964 Vedr. loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Om ordningens ikrafttræden), B 363 4/11 1968, B 84 28/2 1979 (Kap. VI ophævet).

2) B 198 1/6 1965 Vedr. loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension (Om optagelse af tjenestemænd m.fl. i ordningen).

3) B 84 28/2 1979 Udpegning af visse medlemmer af repræsentantskabet.

4) B 932 7/12 1995 Afgangsordenen for arbejdsgiver- og lønmodtagerrepræsentanterne af ATP’s repræsentantskab og bestyrelse.

5) B 143 28/02 2008 Konvertering af pensionstilsagn afgivet før 1. januar 2008.

6) B 1490 15/12 2009 Revisionens gennemførelse i Arbejdsmarkedets Tillægspension, Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og Lønmodtagernes Dyrtidsfond.

7) B 1284 16/12 2009 Særlig udbetalingsmulighed og overførsel af indestående i Særlig Pensionsopsparing.

8) B 1352 2/12 2013 Ansvarshavende aktuar i Arbejdsmarkedets Tillægspension.

9) B 1348 13/11 2015 Indbetaling af ATP-bidrag ved udbetaling af dagpenge efter lov om sygedagpenge og efter barselsloven.

10) B 1385 25/11 2015 Arbejdsmarkedets Tillægspension.

11) B 596 2/6 2016 Beregning af finansieringsbidrag, B 607 6/6 2016.

12) B 612 23/5 2018 Vedtægter for Arbejdsmarkedets Tillægspension.

13) B 1401 13/12 2019 Beregning og udbetaling af Arbejdsmarkedets Tillægspension og engangsbeløb i forbindelse med et ATP-medlems død.

14) B 2267 29/12 2020 Garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2021 i Arbejdsmarkedets Tillægspension.

15) B 2294 30/11 2021 Garantibidrag, tarif og kapitaliseringsgrænse i 2022 i Arbejdsmarkedets Tillægspension.

16) B 2295 30/11 2021 Fastsættelse af maksimalt garantibidrag og principper for de årlige tariffer i Arbejdsmarkedets Tillægspension.

17) B 771 31/5 2022 Finansielle rapporter fra Arbejdsmarkedets Tillægspension.