Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Sammenskrivning
Nr. 1023
24. oktober 2012
Gældende

Bekendtgørelse af helligdagsloven

Herved bekendtgøres helligdagsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 17. juni 1983, med de ændringer, der følger af lov nr. 277 af 8. maj 1991.

 

§ 1. Der må ikke på folkekirkens helligdage foretages noget, hvorved gudstjenesten forstyrres.

 

§ 2. (Ophævet)

 

§ 3. Overtrædelse af loven straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning.

Stk. 2. I forskrifter, der udfærdiges efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.

 

§ 4. Lov nr. 85 af 7. april 1936 om den offentlige fred på folkekirkens helligdage samt grundlovsdagen ophæves.

 

§ 5. Loven gælder ikke for Færøerne, men kan ved kgl. anordning sættes i kraft for øerne med de afvigelser, som øernes særlige forhold tilsiger.

 

Justitsministeriet, den 24. oktober 2012

 

Morten Bødskov

 

/ Lennart Houmann