Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 12
12. januar 2012
Gældende

Bekendtgørelse om vederlag for Patent- og Varemærkestyrelsens opgaveløsning, særlige ekspeditioner, udskrifter m.v.

I medfør af §§ 68 og 71 i patentloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 91 af 28. januar 2009 som ændret ved lov nr. 1370 af 28. december 2011, §§ 47 og 48 i varemærkeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 90 af 28. januar 2009 som ændret ved lov nr. 1370 af 28. december 2011, §§ 49 og 52 i designloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 89 af 28. januar 2009 som ændret ved lov nr. 1370 af 28. december 2011, §§ 65 og 69 i lov om brugsmodeller, jf. lovbekendtgørelse nr. 88 af 28. januar 2009 som ændret ved lov nr. 1370 af 28. december 2011, § 4 i fællesmærkeloven, jf. lov nr. 342 af 6. juni 1991 som ændret ved lov nr. 1370 af 28. december 2011 og § 12 i lov nr. 778 af 9. december 1987 om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi) som ændret ved lov nr. 1370 af 28. december 2011 samt efter bemyndigelse i henhold til § 1 i bekendtgørelse nr. 126 af 19. februar 2009 om henlæggelse af visse beføjelser til Patent- og Varemærkestyrelsen, fastsættes: 

 

§ 1. For Patent- og Varemærkestyrelsens løsning af særlige opgaver, herunder udførelse af søgninger i styrelsens rettighedsregistre, betales et nærmere fastsat beløb, der beregnes under hensyn til de forbrugte ressourcer. 

 

§ 2. For bekræftet udskrift af Patent- og Varemærkestyrelsens rettighedsregistre betales 300 kr. 

Stk. 2. For bekræftet kopi eller udskrift af ansøgning om patent, varemærke m.v. betales 300 kr. 

Stk. 3. For øvrige ydelser vedrørende udskrifter og kopier betales et nærmere fastsat beløb, der beregnes under hensyntagen til de forbrugte ressourcer, jf. dog stk. 4. 

Stk. 4. Betaling for udlevering af materiale i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen er fastsat i Justitsministeriets bekendtgørelse herom. 

 

§ 3. For hjemtagelse af udenlandske patentskrifter betales et nærmere fastsat beløb, der beregnes under hensyntagen til de forbrugte ressourcer. 

 

§ 4. For publikationer, som Patent- og Varemærkestyrelsen udgiver eller distribuerer, betales et nærmere fastsat beløb, som vil fremgå af Patent- og Varemærkestyrelsens prisliste. 

 

§ 5. For deltagelse i kurser betales et nærmere fastsat beløb, der beregnes under hensyn til de forbrugte ressourcer. 

 

§ 6. For brug af Patent- og Varemærkestyrelsens kontoordning betales pr. transaktion: 5 kr. 

 

Ikrafttrædelsesbestemmelser

 

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. februar 2012.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 160 af 27. februar 2009 om Patent- og Varemærkestyrelsens gebyrer. 

 

Patent- og Varemærkestyrelsen, den 12. januar 2012 

 

JESPER KONGSTAD

 

/ Anne Rejnhold Jørgensen