Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 455
28. april 2010
Gældende

Bekendtgørelse for Grønland om forretningsorden for Adoptionsnævnet

I medfør af §§ 27 og 29 samt § 36, stk. 3, i anordning nr. 410 af 21. april 2010 om ikrafttræden for Grønland af forskellige love om ændring af adoptionsloven fastsættes: 

 

§ 1. Bekendtgørelse nr. 920 af 28. september 2009 om forretningsorden for Adoptionsnævnet gælder for Grønland, jf. dog stk. 2-4. 

Stk. 2. § 1, stk. 2, 2-3. pkt., § 1, stk. 3, 2. pkt., § 2, nr. 3, litra a, og kapitel 7 gælder ikke for Grønland. 

Stk. 3. I § 1, stk. 1, træder dommer i stedet for landsdommer eller højesteretsdommer, i § 2, nr. 1, litra a, træder afgørelser om godkendelse af adoptant truffet af Rigsombudsmanden, jf. § 29, stk. 3, i anordning nr. 410 af 21. april 2010 om ikrafttræden for Grønland af forskellige love om ændring af adoptionsloven (adoptionsanordningen), i stedet for afgørelser truffet af adoptionssamrådene, og i § 2, nr. 1, litra b, træder anordningens § 36, stk. 1, i stedet for adoptionslovens § 30, stk. 1. 

Stk. 4. Adoptionsnævnets tilsyn m.v. efter § 2, nr. 2, litra a, §§ 22 og 23 og § 25, stk. 2, omfatter også Rigsombudsmandens behandling af sager om godkendelse som adoptant, jf. adoptionsanordningens § 28, stk. 1. 

 

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. maj 2010. 

 

Justitsministeriet, den 28. april 2010

 

LARS BARFOED

 

/ Lars Thøgersen