Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Sammenskrivning
Nr. 995
26. oktober 2009
Gældende

Bekendtgørelse af færdselslov for Grønland

Tilhørende bekendtgørelser og cirkulærer:

1) B 140 27/3 1979 Køretøjers dimensioner, akseltryk og totalvægt i Grønland, N. 79 p. 144.

2) B 141 27/3 1979 Køretøjers indretning og udstyr i Grønland, N. 79 p. 150, B 1077 10/11 2008, B 117 31/1 2014.

3) B 708 14/8 1992 Ordensreglement for flyvepladser i Grønland.

4) B 852 30/9 1994 Vejafmærkning for Grønland, N. 94 p. 152.

5) B 952 23/11 1994 Kørekort for Grønland, N. 94 p. 220, B 539 27/6 1995, N. 95 p. 177. Pol.b. 730 1/8 1997 Kørekort for Ivittuut, Avanersuaq og Ittoqqortoormiit kommuner, N. 97 p. 342. Pol. B. 787 18/10 1999 Kørekort til motorcykel, N. 99 p. 182.

6) C 206 23/11 1994 Kørekort for Grønland, NB. 94 p. 119, C 99 27/6 1995, NB. 95 p. 53.

7) B 965 25/9 2008 Brug af sikkerhedsseler m.v. i Grønland.

8) B 966 25/9 2008 Kommunal parkeringskontrol i Grønland.

9) B 967 25/9 2008 Parkeringsskiver i Grønland.

10) B 970 26/9 2008 for Grønland om ansvarsforsikring for motordrevne køretøjer m.v.

11) B 573 31/5 2013 Registrering af køretøjer i Grønland.

12) B 1197 28/9 2018 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter.