Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 928
19. september 2008
Gældende

Bekendtgørelse om afskaffelse af 25-øren som gyldigt betalingsmiddel m.v.

I medfør af §§ 3 og 5 i lov nr. 817 af 21. december 1988 og efter forhandling med Danmarks Nationalbank fastsættes:

 

§ 1. Fra og med den 1. oktober 2008 ophører 25-øren med at være gyldig som betalingsmiddel, dog ikke i forhold til statens kasser og Danmarks Nationalbank, jf. stk. 2.

Stk. 2. Fra og med 1. oktober 2011 ophører 25-øren med også i forhold til statens kasser og Danmarks Nationalbank at være gyldig som betalingsmiddel.

 

§ 2. Ved betaling i dansk mønt af et ørebeløb, som ikke er deleligt med 50, afrundes dette fra og med 1. oktober 2008 til det nærmeste beløb, der kan deles med 50, med mindre andet er aftalt.

 

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. september 2008.

 

Økonomi- og Erhvervsministeriet, den 19. september 2008

 

Lene Espersen

 

/ Anders Fugmann