Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 667
8. juni 2016
Gældende

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Danmarks tiltrædelse af Det Internationale Atomenergiagenturs konvention om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde