Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Sammenskrivning
Nr. 81
12. februar 2004
Gældende

Bekendtgørelse af lov om forsvarets personel

Link til Retsinformation

 

 

Tilhørende bekendtgørelser:

1) B 359 6/6 1986 Forøgelse af forsvarets styrker m.v.

2) B 314 14/6 1988 Eftertjeneste, hjemsendelse og fornyet indkaldelse af værnepligtige i forsvaret.

3) B 687 14/11 1988 Bedømmelses- og antagelseskommissioner samt om overførelse af personel fra frivillig tjeneste til værnepligtstjeneste i forsvaret. (Kap. 1 ophævet v. B 318 30/3 2016).

4) B 828 10/12 1990 Tjenestepligt for forsvarets personel i forbindelse med uddannelse.

5) B 129 28/2 2005 Forsvarets særlige erstatnings- og godtgørelsesordning.

6) B 294 24/3 2010 Militære grader m.v. for personel i det militære forsvar.

7) B 1648 13/11 2020 Tjenestetid for værnepligtige og kvinder på værnepligtslignende vilkår i Forsvaret.

8) B 846 28/4 2021 Fribefordring af værnepligtigt personel

9) B 2518 14/12 2021 Udbetaling af supplerende ydelse for udsendt personel m.v.