Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 881
19. oktober 2004
Gældende

Anordning om ikrafftræden for Grønland af lov om Den Internationale Straffedomstol

Tilhørende bekendtgørelser:

1) T 10 28/4 2005 Danmarks tilbagetrækning af territorial erklæring vedr. anvendelse i Grønland af Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol af 17/7 1998.

2) T 17 1/6 2006 Aftale af 9/9 2002 om privilegier og immuniteter for Den Internationale Straffedomstol.

3) B 872 22/8 2012 Anvendelse af aftale af 1/6 2010 mellem Kongeriget Danmark og Den Internationale Straffedomstol om fuldbyrdelse af straffe idømt af Den Internationale Straffedomstol. 

Noter
Ikke indl├Žst.