Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 524
8. juni 2004
Gældende

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sygdomme og infektioner hos dyr

Tilhørende bekendtgørelser:

1) B 800 14/12 1989 Forbud mod stoffer med hormonal og thyreostatisk virkning.

2) B 249 10/4 1995 for Grønland om udgifter og erstatning ved bekæmpelse og forebyggelse af husdyrsygdomme, N. 95 p. 154, B 817 3/11 1999, N. 99 p. 206.

3) B 250 10/4 1995 for Grønland om anmeldelse af husdyrsygdomme, N. 95 p. 157.

4) B 1346 5/12 2007 for Grønland om fremstilling af fiskemel, fiskeolie, tørfisk og ferske fiskeprodukter, som ikke er bestemt til konsum.

5) B 600 24/6 2008 for Grønland om udstedelse af certifikater for dyr og animalske produkter.

6) B 1003 26/10 2011 Betaling for kontrol af fisk og fiskevarer m.v. i Grønland.

7) B 1202 13/12 2012 Fødevarestyrelsens og Grønlands Selvstyres opgaver og beføjelser i Grønland på den del af fødevare- og veterinærområdet, der administreres af fødevareministeren.

8) B 383 15/4 2014 for Grønland om indførsel af sendinger af animalske produkter til eget forbrug.

9) B 384 15/4 2014 for Grønland om veterinærkontrol ved indførsel af fiskevarer og levende muslinger m.m. til konsum.

10) B 385 15/4 2014 for Grønland om indførsel af animalske fødevarer med særlige restriktioner.

11) B 386 15/4 2014 for Grønland om veterinærkontrol ved indførsel af biprodukter af fiskevarer og levende muslinger m.m. og produkter fremstillet af disse biprodukter.

12) B 387 15/4 2014 for Grønland om procedurer for grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter, der indføres fra et tredjeland.

13) B 388 15/4 2014 for Grønland om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre.

14) B 389 15/4 2014 for Grønland om veterinærkontrol ved udførsel til samhandelsområdet af biprodukter af fiskevarer og levende muslinger m.m. og produkter fremstillet af disse biprodukter.

15) B 390 15/4 2014 for Grønland om betaling for kontrol ved import af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter.

16) B 395 24/4 2014 for Grønland om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol med animalske produkter til konsum.

17) B 1005 25/8 2017 Fødevarestyrelsens og Grønlands Selvstyres opgaver og beføjelser i Grønland på den del af fødevare- og veterinærområdet, der administreres af miljø- og fødevareministeren.

18) B 1006 25/8 2017 Miljø- og Fødevareklagenævnets behandling af klager over Fødevarestyrelsens og visse af Grønlands Selvstyres afgørelser vedrørende Grønland.

19) B 17 4/1 2019 for Grønland om fødevarevirksomheder.

20) B 977 23/6 2022 For Grønland om betaling for grænsekontrol ved indførsel af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter, B 1627

28/12 2022.