Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 465
14. juni 2002
Gældende

Bekendtgørelse om ændring af tonnagegrænser for fiskeskibe og fritidsfartøjer i besætningsloven

I medfør af § 14 i lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning og efter samråd med Danmarks Fiskeriforening, Specialarbejderforbundet i Danmark, Dansk Sejlunion, Danmarks Motorbåds Union, Danmarks Tursejler-Forening, Foreningen til Langtursejladsens Fremme og Søsportens Brancheforening fastsættes:

 

§ 1. I lov nr. 15 af 13. januar 1997 om skibes besætning, som ændret ved lov nr. 902 af 16. december 1998, bekendtgørelse nr. 833 af 10. november 1999 og lov nr. 1261 af 20. december 2000, foretages følgende ændringer:

1) I § 9, stk. 1, ændres »en længde på 15 meter og derover men under 45 meter« til: »en længde på 15 meter og derover, men under 45 meter, og fiskeskibe med et dimensionstal på 100 og derover, men med en længde under 45 meter«.

2) I § 9, stk. 3, ændres »en længde på 15 meter og derover« to steder til: »en længde på 15 meter og derover og fiskeskibe med et dimensionstal på 100 og derover samt«.

3) I § 10, stk. 1, ændres »en bruttotonnage på 20 og derover, men under 100« til: »en skroglængde på 15 meter og derover, men under 24 meter«.

4) I § 10, stk. 2, ændres »en bruttotonnage på 100 og derover« til: »en skroglængde på 24 meter og derover«.

5) I § 10, stk. 3, »en bruttotonnage på 20 og derover« to steder til: »en skroglængde på 15 meter og derover«.

Stk. 2. Længden beregnes som 96 pct. af den totale længde på en vandlinie ved 85 pct. af den mindste dybde (moulded) målt fra køllinien, eller som længden fra forenden af stævnen til rorstammens akse beregnet på nævnte vandlinie, hvis denne længde er den største. I skibe med styrlastighed skal den vandlinie, på hvilken længden måles, være parallel med konstruktionsvandlinien.

Stk. 3. Ved skroglængde forstås længden overalt målt i henhold til fritidsbådsdirektivet efter den relevante harmoniserede standard. Skrog og fenderliste måles med, men eksterne ror, eksterne drev og påhængsmotorer, badeplatforme, bovspryd og lignende måles ikke med.

Stk. 4. Dimensionstallet udregnes ved at multiplicere længden over alt, som er afstanden i lige linie mellem det forreste punkt på forstævnen til det agterste punkt på agterstævnen, med den største bredde, således som disse mål fremgår af skibets målebrev.

Stk. 5. Personer, der ikke er i besiddelse af sønæringsbevis, og som forinden 1. februar 2000 har gjort tjeneste som fører eller styrmand i skibe, der er målt under 20 bruttoregistertons, eller som forinden nærværende bekendtgørelses ikrafttræden har gjort tjeneste i skibe under 15 meter med et dimensionstal på 100 eller derover, kan fortsat gøre sådan tjeneste.

 

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2002.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 833 af 10. november 1999 om ændring af tonnagegrænser for fiskeskibe i besætningsloven ophæves.

Stk. 3. Bekendtgørelsen gælder ikke for Grønland.

 

Søfartsstyrelsen, den 14. juni 2002

 

Niels J. Bagge

 

/ Philippe Bauchy