Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 608
25. juni 2001
Gældende

Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om skibes besætning

Ændret ved:

1) L 1173 19/12 2003 sat i kraft for Grønland v. A 212 23/3 2005, N. 05 p. 211.

 

-----

 

Tilhørende bekendtgørelser:

1) B 401 8/6 1989 Syns- og høreprøve for søfarende, N. 01 p. 323.

2) B 773 7/10 1997 Instruktion af nymønstrede søfarende, N. 01 p. 362, B 620 21/4 2015

3) B 184 26/3 1999 Duelighedsprøver m.v., N. 01 p. 365, B 507 21/4 2015, B 1608 14/12 2015.

4) B 726 7/7 2005 Ankenævnet for Søfartsforhold, N. 05 p. 290.

5) B 473 29/5 2006 Kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønæringsbeviser.

6) B 889 8/7 2010 Særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe.

7) B 233 5/3 2015 Besætningsfastsættelse for mindre erhvervsfartøjer og grønlandske fiskefartøjer, som medtager op til 12 passagerer i indenrigsfart i Danmark og langs Grønlands kyster.

8) B 279 23/3 2020 For Grønland om henlæggelse af visse beføjelser til Søfartsstyrelsen og om klageadgang mv.