Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 692
10. august 1992
Gældende

Anordning om ikrafttræden i Grønland af lov om erhvervsfremme

Tilhørende bekendtgørelser:

1) B 84 1/3 1950 Justerreglement, B 562 22/12 1971, B 485 24/9 1976, B 95 15/2 1983 (Ophæver B 84 med ændringer bortset fra §§ 11 og 13, afs. IV, V og VII og § 14 stk. 1), B 922 13/12 1999.

2) B 585 11/6 1987 Måletekniske kontrolbestemmelser for måling af masse (vægt), B 652 13/10 1989.

3) B 181 19/3 1991 Udstedelse og gennemførelse af måletekniske bestemmelser sat i kraft v. B 95 1/3 1993.

4) B 597 29/6 1994 Måletekniske kontrolbestemmelser for ikkeautomatiske vægte.

5) B 1162 20/12 1994 Statsautoriserede vejere og målere, B 973 13/12 1995.

6) B 154 10/3 1995 EØF-typegodkendelse og -verifikation (Fælles bestemmelser om måleinstrumenter samt om måletekniske kontrolmetoder).

7) B 66 2/2 2001 Det internationale enhedssystem (SI) og andre lovlige enheder.

8) B 839 21/9 2001 Gebyrer m.v. inden for metrologiområdet.

 

Noter
Ikke indl├Žst endnu.