Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 896
21. december 1990
Gældende

Bekendtgørelse om ændring af morarentesatsen i lov om renter ved forsinket betaling, forsikringsaftaleloven m.v.

§ 1. I medfør af § 5, stk. 2, i lov om renter ved forsinket betaling m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 583 af 1. september 1986, bestemmes, at den i lovens § 5, stk. 1, nævnte rente er den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et tillæg på 5 pct.

 

§ 2. I medfør af § 24, stk. 2, i lov om forsikringsaftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986, bestemmes, at den i forsikringsaftalelovens § 24, stk. 2, 1. pkt., nævnte rente er den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et tillæg på 5 pct.

 

§ 3. I medfør af § 55, stk. 2, i lov nr. 398 af 13. juni 1990 om kreditaftaler bestemmes, at den i kreditaftalelovens § 23, stk. 1, nævnte rente er Nationalbankens diskonto med et tillæg på 5 pct.

 

§ 4. I medfør af § 16, 2. pkt., i lov nr. 599 af 8. september 1986 om erstatningsansvar, bestemmes, at den i erstatningsansvarlovens § 16, 1. pkt., nævnte rente er den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et tillæg på 5 pct.

 

§ 5. I medfør af § 38, stk. 1, 3. pkt., i lov om køb på kredit, jf. lovbekendtgørelse nr. 585 af 1. september 1986, bestemmes, at den i lovens § 38, stk. 1, 1. pkt., nævnte rente er Nationalbankens diskonto med et tillæg på 5 pct.

 

§ 6. I bekendtgørelse nr. 652 af 15. december 1978 om tvangsauktionsvilkår (fast ejendom), som ændret ved bekendtgørelse nr. 121 af 31. marts 1982 og bekendtgørelse nr. 866 af 18. december 1989, ændres i bilaget til bekendtgørelsen pkt. 6 A, litra b in fine, »den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et tillæg af 2 pct.« til: »den til enhver tid fastsatte officielle diskonto med et tillæg af 5 pct.«

 

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1991 og finder anvendelse i det omfang, der skal betales renter for et tidsrum efter bekendtgørelsens ikrafttræden.

 

Justitsministeriet, den 21. december 1990

 

Hans Engell

 

/ Kaspar Linkis