Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Sammenskrivning
Nr. 643
30. september 1987
Gældende

Bekendtgørelse af militær retsplejelov

Link til Retsinformation

 

 

Tilhørende bekendtgørelser:

1) B 107 11/3 1974 Anvendelse af disciplinarmidler i det militære forsvar.

2) B 108 11/3 1974 Disciplinarnævn og ankenævn.

3) B 165 16/3 1989 Forhørsretter i forsvaret.

4) B 77 14/2 1991 Myndighed til at anvende straffe uden dom og disciplinarmidler over for personel i forsvaret, bortset fra frivilligt personel af hjemmeværnet.

5) B 509 12/6 2003 Rettergangsmyndighed i det militære forsvar.