Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 381
10. juni 1987
Ophævet

Lov om forlængelse af Danmarks deltagelse i det skandinaviske luftfartssamarbejde

    VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

 

     § 1. Ministeren for offentlige arbejder bemyndiges til at træffe de foranstaltninger, som er nødvendige for en forlængelse af Danmarks deltagelse i det skandinaviske luftfartssamarbejde med 10 år for perioden 1. oktober 1995 til og med 30. september 2005.

 

     § 2. Uanset § 77, stk. 1, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 af 11. september 1985, kan der meddeles A/S Det Danske Luftfartselskab tilladelse til at lade Scandinavian Airlines System udføre erhvervsmæssig luftbefordring af passagerer, post og gods alene mellem to steder inden for riget.

 

     § 3. § 3 i lov nr. 273 af 26. juni 1975 om forlængelse af Danmarks deltagelse i det skandinaviske luftfartssamarbejde ophæves.

 

Givet på Christiansborg slot, den 10. juni 1987

 

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

 

MARGRETHE R.

 

    /FRODE NØR CHRISTENSEN