Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Administrativ forskrift
Nr. 647
18. september 1986
Gældende

Bekendtgørelse om betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen

I henhold til § 16, stk. 3, i lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen fastsættes:

 

§ 1. Som betaling for afskrifter og fotokopier af dokumenter, der udleveres efter begæring i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen, opkræver vedkommende myndighed 10 kr. for første side og 1 kr. for hver påbegyndt følgende side af en sags dokumenter, jfr. dog §§ 2-4. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder også i tilfælde, hvor en forvaltningsmyndighed giver adgang til aktindsigt i videre omfang, end myndigheden er forpligtet til, jfr. lovens § 4, stk. 1, 2. pkt.

 

§ 2. Der kan ikke kræves betaling første gang, der gives aktindsigt ved en afskrift eller fotokopi af en sags dokumenter, når

1) dokumentet er udleveret i henhold til lovens § 4, stk. 2, eller § 9,

2) betalingen for udlevering af afskrift eller fotokopi af en sags dokumenter er mindre end 25 kr., eller

3) den, der får udleveret en afskrift eller fotokopi af en sags dokumenter, af vedkommende myndighed anmodes om en udtalelse til brug ved sagens behandling.

Stk. 2. Der kan endvidere ikke kræves betaling, når myndigheden uden udtrykkelig begæring herom giver den pågældende aktindsigt i form af afskrift eller fotokopi af dokumenterne.

 

§ 3. Hvis der ved lov eller i henhold til lov er fastsat højere betaling for afskrift eller fotokopi af et bestemt dokument, opkræves dette beløb.

 

§ 4. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 1987.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 453 af 10. november 1970 om betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen, ophæves.

 

Justitsministeriet, den 18. september 1986

 

Erik Ninn-Hansen

 

/ B. Vesterdorf