Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 213
30. maj 1980
Gældende

Værnepligtslov

Link til Retsinformation

 

 

Ændret ved:

1) L 1056 23/12 1992 (§ 1),

2) L 1013 23/12 1998 (§ 1),

3) L 145 24/3 2002 (§ 2),

4) L 371 6/6 2002 (§ 3),

5) L 1208 27/12 2003,

6) L 1391 21/12 2005,

7) § 72 i L 1054 23/12 1992,

8) L 1538 18/12 2018, sat i kraft v. A 2017 18/12 2020.

 

 

Tilhørende bekendtgørelser:

1) B 566 15/12 1980 Registrering af værnepligtige.

2) B 1082 23/12 1998 Undladelse af genindkaldelse af værnepligtige, der er idømt visse sanktioner.

3) B 1371 9/12 2007 Værnepligtsnævnet.

4) B 995 4/10 2008 Civil værnepligt.

5) B 66 11/1 2017 Forsvarets Dag, herunder session og indkaldelse til værnepligtstjeneste mv.

6) B 67 11/1 2017 Fordeling af udskrevne værnepligtige og behandling af oplysninger om udskrevne værnepligtiges strafbare forhold mv.

7) B 846 28/4 2021 Fribefordring af værnepligtigt personel.