Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 179
14. maj 1980
Gældende

Lov om værdipapircentral

Sat i kraft for Grønland v. A 151 14/3 1989, N. 89 p. 27,

 

Ændret ved:

1) A 930 25/10 1996 (Ophæver A 151 14/3 1989 bortset fra §§ 2-5, § 17, kapitel 6 og 7 samt § 26, stk. 3), N. 96 p. 450,

2) A 208 17/3 1997, N. 97 p. 41 (Ophæver § 17 og kapitel 7 i A 151 14/3 1989).

 

Tilhørende bekendtgørelser:

1) B 816 13/11 1986 Ikrafttræden af lov om ændring af lov om visse kreditinstitutter m.fl. love.

2) B 818 13/11 1986 Ikrafttræden af lov om ændring af lov om aktieselskaber m.fl. love.

3) B 66 22/2 1984 Arbejdstageres valg af bestyrelsesmedlemmer.

4) B 436 19/7 1988 Beføjelser til Finanstilsynet