Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 294
8. juni 1978
Gældende

Lov om offentlige myndigheders registre

Link til Retsinformation

 

 

(Gælder pr. 1/12 2016 alene for domstolene, jf. § 70, stk. 3, i A 1238 14/10 2016)

 

 

Tilhørende bekendtgørelser:

1) A 73 5/3 1979 Forskrifter for registre m.v., der ikke udfærdiges i medfør af loven om offentlige myndigheders registre, ikke indføres i Lovtidende.

2) B 160 20/4 1979 Forretningsorden for registerrådet m.v.

3) B 25/5 1982 Forskrifter for Grønlands Fiskeriundersøgelsers register for indhandlingsoplysninger fra grønlandske Rejekuttere, N. 82 p. 44.

4) B 25/5 1982 Forskrifter for lønmodtagerregistret for Grønlands centrale lønanvisning, N. 82 p. 50, B 14/7 1987 (§§ 6 og 7 samt bilag), N. 87.

5) B 28/3 1983 Forskrifter for Den kongelige grønlandske Handels (KGHs) hyreregnskabsregister, N. 83 p. 162.

6) B 10/6 1983 Forskrifter for Skattedirektoratets mandtalsfil, D. 84 p. 2.

7) Grlhjs. B 2 16/12 1983 Hjemmestyrets bekendtgørelse om forskrifter for Det fælleskommunale grønlandske Persondatasystem på Kommunedata I/S, D. 83 p. 67.

8) B 16/3 1984 Forskrifter for Den kongelige grønlandske Handels (KGHs) bylønsregister, N. 84 p. 25.

9) B 30/4 1984 Forskrifter for Den kongelige grønlandske Handels (KGHs) timelønsregister, N. 84 p. 118.

10) B 7/6 1984 Forskrifter for Boligstøtteudvalgets (BSUs) terminsopkrævningsregister, N. 84 p. 138.

11) B 1/8 1984 Forskrifter for Den kongelige grønlandske Handels (KGHs) kasseregnskabsregister for Grønland, N. 84 p. 146.

12) B 1/10 1984 Forskrifter for register vedr. edb-lønsystem for timelønnet personale ved sundhedsvæsenet i Nuuk, N. 84 p. 180.

13) B 1/10 1984 Forskrifter for Grønlands televæsens centrale timelønsregister, N. 84 p. 188.

14) B 15/7 1986 Forskrifter for Sundhedsvæsenets statistikregister for patienter, der har været indlagt på statens sygehuse i Grønland, N. 86 p. 172.

15) B 27/6 1990 Forskrifter for navnekartotek ved Rigsombudet i Grønland, N. 90 p. 33.