Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 233
12. juni 1975
Gældende

Lov om ikraftsættelse for Grønland af lov om sterilisation og kastration

§ 1. Fra 1. juli 1975 sættes med de i §§ 2, 3 og 4 anførte ændringer lov om sterilisation og kastration i kraft for Grønland. 

 

§ 2. Hvor der i loven henvises til lov om svangerskabsafbrydelse, gælder for Grønlands vedkommende lov for Grønland om svangerskabsafbrydelse. Hvor der henvises til borgerlig straffelov, gælder kriminalloven for Grønland. 

 

§ 3. Ved behandlingen af en ansøgning, der er omfattet af lovens § 5, stk. 3, tiltrædes samrådet af kredsdommeren og ankenævnet af landsdommeren.

 

§ 4. Hvor der i loven henvises til en mødrehjælpsinstitution, træder for Grønlands vedkommende det sociale udvalg i stedet. 

 

-----

 

Tilhørende bekendtgørelse:

1) B 402 4/8 1975 for Grønland om sterilisation og kastration (Fremsættelse af anmodning m.m.), N. 75 p. 212.

Dokumenter