Gå til sidens indhold
Tilbage til søgning
Lovgivning
Nr. 67
15. marts 1967
Gældende

Lov om ændring i lov om Danmarks Nationalbank

§ 1. I lov nr. 116 af 7. april 1936 om Danmarks Nationalbank indsættes i § 33 som stk. 2:

"Stk. 2. Loven træder i kraft for Grønland den 1. juli 1967."

 

§ 2. Ministeren for Grønland fastsætter regler om de hidtidige grønlandske kreditsedlers fortsatte gyldighed i en overgangsperiode.

 

Givet på Christiansborg slot, den 15. marts 1967.

Under Vor Kongelige Hånd og Segl.

FREDERIK R.